Vakcina protiv raka pluća CIMAvax

CIMAvax je u redovnoj upotrebi u više zemalja. Na Kubi se koristi kao standardna terapija već 5 godina.

Postignuti rezultati su pokazali da je došlo do dugotrajne stabilizacije tumora i značajnog poboljšanja ukupne stope preživljavanja kao i poboljšanja kvaliteta života.

Vakcinu je odobrio CECMED – kubanska agencija koja je ekvivalentna FDA. CIMAvax vakcina je odobrena za lečenje karcinoma pluća u Bosni i Hercegovini, Kolumbiji, Kubi, Paragvaju i Peruu.

BIOFARMACEUTSKI PROIZVODI

CIM (Centro de Imunologia Molecular)

Centar za molekularnu imunologiju (Centro de Inmunología Molecular) ili CIM, je institucija za istraživanje kancera u Havani na Kubi.

Glavni istraživački projekti su fokusirani na imunoterapiju kancera i posebno na razvoj molekularnih vakcina. Ovo uključuje inženjering antitela, ćelijski inženjering, bioinformatiku i regulisanje imunog odgovora.

To je mesto gde se razvija i proizvodi vakcina CIMAvax EGF.

Pored CIMAvax EGF vakcina, CIM proizvodi i CIMAher (Nimotuzumab), monoklonska antitela koja su namenjena za uznapredovale tumore glave i vrata.

POGLEDAJTE KATALOG CIM-a

Za dodatne informacije ili porudžbinu možete nas kontaktirati na neke od sledećih brojeva telefona ili mailom: