CIMAvax

Terapijska vakcina za lečenje raka pluća

Šta je CIMAvax?

Kubanska vakcina, CIMAvax-EGF, je terapijska vakcina za lečenje raka pluća koja je razvijena u Centru za molekularnu imunologiju (CIM) na Kubi. To je vrsta imunoterapije koja koristi prednosti imunog sistema organizma u borbi protiv nemikrocelularnog karcinoma pluća (NSCLC).

Kako deluje CIMAvax EGF?

CIMAvax-EGF deluje tako što blokira tip proteina epidermalnog faktora rasta (EGF), koji je ćeliji raka potreban za rast. Ne ubija direktno kancerogene ćelije ali ih “izgladunjuje” tako što sprečava da se EGF sjedini sa receptorom epidermalnog faktora rasta (EGFR) ćelije.

Na taj način se sprečava umnožavanje ćelije raka i one umiru. Vakcina blokira EGF manipulisanjem imunog odgovora pacijenta.

Agens vakcine je povezan sa “nosačem proteina” koji dodatno stimuliše imuni odgovor, i aktivira imuni sistem da proizvede antitela protiv EGF proteina i njihove neutralizacije. Ovim se iscrpljuje cirkulacija EGF iz krvi, što uskraćuje ćeliji raka rast i preživljavanje ćelija raka.

CIMAvax je u redovnoj upotrebi u više zemalja. Na Kubi se koristi kao standardna terapija već 5 godina. Postignuti rezultati su pokazali da je došlo do dugotrajne stabilizacije tumora i značajnog poboljšanja ukupne stope preživljavanja kao i poboljšanja kvaliteta života.
Vakcinu je odobrio CECMED – kubanska agencija koja je ekvivalentna FDA. Vakcina je odobrena za lečenje karcinoma pluća u Bosni i Hercegovini, Kolumbiji, Kubi, Paragvaju i Peruu.

Ko je podoban za ovu vakcinu?

Ova vakcina je podobna za pacijenate sa uznapredovalim nemikrocelularnim rakom pluća (IIIb i IV faza) čija je bolest napredovala tokom ili posle prve linije sistemske hemoterapije, uključujući ciljanu terapiju.

Terapija deluje samo ako je rak na plućima primarni. Ne deluje ako je primarni rak drugog izvora sa metastazama na plućima. Takođe, vakcina nije uspešna u slučaju sitnoćelijskog karcinoma pluća.

KONTAKT

CIMAvax video info