Dalmer

DALMER

Laboratorios DALMER S.A je marketinška kompanija koja se bavi komercijalizacijom lekova i dodataka ishrani koji su dobijeni iz prirodnih izvora. DALMER je kubanska kompanija zadužena za prodaju i distribuciju na domaćem tržištu, kao i za izvoz.  

VAMA sa DALMER-om ima ugovor o zastupanju na teritoriji Republike Srbije i država bivše Jugoslavije, za sledeće proizvode:
 
-  Lipogal
-  Abexol
-  Oleozon